MENU
WŁADZE, STRUKTURA
PRAWO
FINANSE
IZBY LEKARSKIE
SZUKAJ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
REDAKCJA
STATYSTYKA
    Prawo wykonywania zawodu
 
Warunki i procedury przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty.
 
     MENU
Prawo wykonywania zawodu
Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie.
Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - lekarza cudzoziemca
Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty posiadającego obywatelstwo polskie
Prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty - cudzoziemca
Ustawa o działaności leczniczej a praktyki lekarskie
Ubezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów
Lekarski Egzamin Państwowy
Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy
Staże podyplomowe
XXVIII Okręgowy Zjazdu Lekarzy i Dentystów